ik richt mijn blik omhoog
en wacht op mijn eureka
verborgen in het landschap
de ontdekking nabij.
maar nu kijk jij naar het verleden
zittend in de cirkels
onder het rond van je parasol,
de dood tastbaar om je heen
hoewel het water hoorbaar is.
het toerisme van nu zoekt
plekken van herinnering
wij zijn van ver gekomen
langs stof en citrusfruit.

2018
Seeing comes before words" zegt John Berger in Ways of Seeing. The child looks and recognizes before it can speak.
……but there is also another sense in which seeing comes before words. It is seeing which establishes our place in the surrounding world; we can explain that world with words but words never can undo the fact that we are surrounded by it"
…….the relation between what we see and what we know is never settled. The way we see things is affected by what we know or what we believe"

ik zag de jongens
ondanks de drukke straat
met zijn oneindige hoeveelheid geuren.
als in een eigen wereld,
ballon van louter lucht
midden in de schreeuwende realiteit van de stad,
volgen zij onzichtbare patronen
die de beweging van de bal
daar achterliet, daar op de trappen
van het oude gerechtsgebouw
met zijn statische ontoegankelijke poort,
de stenen te groot voor mensenhanden.
Zij namen de ruimte in hun bezit,
alsof zij zich bevonden in hun achtertuin.

2017
We can only see what we look at, to look is an act of choice. As a result of this act what we see is brought within our reach. To reach something is to situate oneself in relation to it. We never look at one thing; we always looking at the relation between things and our selves. Our vision is continuallly active, moving, holding things in a circle around itself constituting what is present to us as we are.

John Berger, Ways of seeing
in de beschutting van de berg
waar de kronkellijn van de weg
is uitgerekt,
zien wij in droge kleuren
de trage woestijn
die de tijd vergeten is.
zij kruipt aan ons oog voorbij.
in de verte, strenge rijen
staccato oplichtende glitter
van zonlicht op metaal
een voordeel van de technische revolutie
ons ontwakend, met een zucht
in deze huidige tijd.

2016
Staphanotis floribunda

Bij het open raam,
Een gelukssymbool
De getemde lady
Van Madagaskar

De witte geur
Van slome
Zomeravonden
De zilte maan ten onder
En hardnekkige krekels.

De zoete hitte
Stijgt als alcohol
Bezoedelende
Lange nachten.

2019
Bougainville

Wit is het huis
In het blauw
Trappen en dakterrassen
In zicht de zee.

Achter mijn ouders
De met vele bloemen
Gecamoufleerde ingang
Schutbladeren strijdend roze

Al stervend de herinnering
Mijn vader op de nog net niet
Vervaagde dia
Een kind nog, woorden onbekend

Onbegrepen, ook de plek
Waar mijn zoon nu slaapt
Naast de doornen van de naamgever
Louis Antoine de Bougainville.

2019
Symposium ensemble, Hammamet, Tunesie, 2019
Ik,

Ik,
wat kan ik vertellen
Over de vrouw die tekent?

Een reis door ups en downs
Snellend mijn ruimtelijk brein voorbij
Landschappen langsheen.
Tot de tuin van Giverny.
Langzaam ademend
Snakkend naar verf op doek.
Genietend van zachte plekken in de stad.

Tot stilstand in de tuin
Waar ik diegene ben
Die oogst en zaait.
Hesperis matronalis
Calendula officinalis

Zij vertellen ons verhalen
Over nectar en jodium
Over citroenvlinders
En tubes zalf.
Over waarde en identiteit.

De gelaagdheid afpellend van onze wereld
Verbeeld door de hand
Van de vrouw die tekent.
Ik.

2019
gitta pardoel | gitta.pardoel@mac.com | kvk: 27328142
Copyright 2019 gittapardoel | All Rights Reserved | Designed by gittapardoel | Algemene Voorwaarden
@
Gitta Pardoel……………..Restore Place

The latest works from Gitta Pardoel seem to go about furnishing space through raw, recycled material. She visualizes by these works, details of nature through her artistic vocabulary. She processes the material (wood) to expand the significance of place and to index the ideas, after stripping the material from its decoration. In doing so she let us measure our surroundings in a new way. The places now furnished with this crude material leads their expression through the neutrality of its material and the spontaneity of the performance.
These groups of works, made out of wood and trash formate entities depending on the space itself, the landscape, without purloin or hide the identity of the place, or confuse its virginity.
The artist Gitta Pardoel, looks at the landscape as a poem. We cannot disturb this poem by wiping away its ink. We cannot change its being, but we can artistically read its logic, hear its speech, without abusing its value or identity. The artwork shall keep the nature in balance for us and clarify meanings.
These installations form a code to point out our lives and our isolation. At the same time they restore the place from its solitude through visual reflections, to reveal our presence in the scene, the scene which reduces our daily questions which besiege us.
Perhaps the ruins and the presence of uncertainty more than our own presence in the scene. They dress the soul of the material. The soul meant to be isolated from its body to turn into a residue as if the ruins eroding by migration.
The works of Gitta Pardoel are divided between the appearance of vertical forms like the vertical humans of Giacometti, which seem to be a representation of anxiety and frailty of the individual and his existential obsession. And between blocks placed in a repetitive position like they were gathered by nature itself, like the place has been abandoned or as luggage from which we do not know what is in it or what its destination would have been.
Gitta Pardoel graduated from the Technical university of Delft, NL, in 1991 by earning a master degree in architecture. She studied fine art at the school of fine art in Utrecht and obtained a master degree in art, architecture and design from the university of Montfort, UK. She worked at a variety of offices in the field of architecture, urban design and landscape architecture and carried out many designs. Currently she works as a lecturer of interactive architecture, art and spatial design at the Royal Academy of Art in the Hague and at the academy of Art, Communication and Design in Tilburg. She participated in many international exhibitions including Italy, Spain, Holland, Germany, Sweden, Argentina and Qatar.

Ali Rashid, 2016
Minnen av platser
Gitta Pardoel
Galleri Hörnan, Falun, t o m 17/6

FALUN
Med lager av bilder, koder och noteringar bygger Gitta Pardoel nya samhällen och landskap av referenser till redan existerande platser.
Till mitten av juni visas hennes verk på Galleri Hörnan i Falun.
Relaterat
BILDSPEL - klilcka här för fler bilder


Gitta Pardoel är konstnär och lärare på konstakademien i holländska Tilburg. Hon började som arkitekt innan hon utbildade sig till konstnär. I flera år arbetade hon parallellt med arkitektur och konst innan hon helt gick över till konsten.
– Jag har tagit med mig lite av arkitekturen in i skapandet av mina landskapsinstallationer, men jag saknar inte mitt tidigare yrke, jag tröttnade på uppdragen. I Holland är man bara intresserad av att upprepa, jag vill skapa nytt, säger Gitta Pardoel som är i Falun för att hänga sin utställning.
Intresset för samhällsbyggnad, städer och specifika platser har ändå följt med in i hennes konstvärld.
Med bilder, pappersbitar och ristade koder som refererar till olika platser bygger hon upp sina egna världar.
Allra mest intresserar hon sig för luften mellan tingen, människans behov av utrymme är ett återkommande tema.
I Falun visar hon dels papperskollage i blandteknik, dels fototryck i flera lager på aluminium. Pardoel behärskar båda teknikerna fullt ut, men verken i aluminium stjäl uppmärksamheten. Materialet med sin upplevda tyngd samarbetar med de råa landskapsmotiven och understryker tematiken.
Cecilia Ekebjär 023-936 23 cecilia.ekebjar@dt.se

Details
With layers of images, codes and quotations based Gitta Pardoel new communities and landscapes of the references to existing sites.
In mid-June shows her work at the gallery's corner in Falun.

Gitta Pardoel is an artist and teacher at the art academy in Tilburg in Holland. She began as an architect before shewas trained as an artist. For several years she worked in parallel with the architecture and art before she completely went over to the art.
- I have brought with me a bit of architecture in the creation of my landscape installations, but I do not miss my former profession. In Holland, you are only interested to repeat, I want to create new, works for all senses not only vision."says Gitta Pardoel who is in Falun to hang the show.
Interest in planning, cities and specific locations have yet complied in her art.
With photos, paper and carved codes that refer to various places she builds her own worlds.
Most interested she is in the air, communication between things, people's need for space is a recurring theme.
In Falun, she shows both paper collage in mixed media, and lambda prints in multiple layers on aluminum. Pardoel mastered both techniques fully, but works in aluminum steals the attention. The material with its perceived emphasis is working with the raw landscape motifs and underlines the theme.

Details
With layers of images, codes and quotations based Gitta Pardoel new communities and landscapes of the references to existing sites.
In mid-June shows her work at the gallery's corner in Falun.

Gitta Pardoel is an artist and teacher at the art academy in Tilburg in Holland. She began as an architect before shewas trained as an artist. For several years she worked in parallel with the architecture and art before she completely went over to the art.
- I have brought with me a bit of architecture in the creation of my landscape installations, but I do not miss my former profession. In Holland, you are only interested to repeat, I want to create new, works for all senses not only vision."says Gitta Pardoel who is in Falun to hang the show.
Interest in planning, cities and specific locations have yet complied in her art.
With photos, paper and carved codes that refer to various places she builds her own worlds.
Most interested she is in the air, communication between things, people's need for space is a recurring theme.
In Falun, she shows both paper collage in mixed media, and lambda prints in multiple layers on aluminum. Pardoel mastered both techniques fully, but works in aluminum steals the attention. The material with its perceived emphasis is working with the raw landscape motifs and underlines the theme.


'Art Moves' t/m 7 okt. in de Oude Kerk in Amsterdam, ma tot za 11-17 uur, zo 13 -17 uur. Info: www.artinredlight.com

"Net als in de twee voorgaande afleveringen heeft Art in Redlight bij de keuze van de deelnemers gelet op bijzondere ontwikkelingen die zich op het individuele vlak voordoen.

Dit jaar trekt naast de installaties vooral de fotografie de aandacht. Met het werk van de Zuid-Koreaanse Lee Eun Young die het motto 'horen, zien en zwijgen' in een portretreeks vertaalt, de bomen van Gitta Pardoel en de introverte waterspiegelingen van Cora Vogtschmidt worden nieuwe paden ingeslagen die zich lijken te onttrekken aan de gangbare opvattingen over dit medium.

Trouw


Symposium, Mac'a, Marocco
G i t t a P a r d o e l
Art
Info
@
Illustrations
[]
^
More
Shop