Studio paradijs-tuin
@
[]
Info
gitta pardoel
Illustration
S p a c e
Nature
Man
Garden Design
Art
Books
Proces
Designs for 2 gardens, 2020
Design for a private garden, 2020
Finished
Greenplan for Nijmegen
Design for a private garden, 2020
In development.
Canalhouse, Medemblik, 2006

Looking for connections from inside to outside and from outside to inside

Haystack monument, Aalsmeer, 2006

Looking for connections from inside to outside and restoration and adapting the monument for living.
Aula, Zandvoort, 2006

Enlarging existing building and adapting towards the graveyard.
Chiropractic studio, Den Haag, 2006

Nature inside.
gitta pardoel | gitta.pardoel@mac.com | kvk: 27328142
Copyright 2019 gittapardoel | All Rights Reserved | Designed by gittapardoel | Algemene Voorwaarden
@
Tussen ruimte

De laatste jaren ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de verschuiving van ons idee van de natuur. In onze huidige tijd laat de zorg voor de planeet als geheel mij meer focussen op duurzaamheid en ecologie. Het verdwijnen van flora en fauna raken mij in het bijzonder.
In mijn studio probeer ik een evenwicht te vinden tussen mens en natuur. En soms krijgt het werk de functie van een spiegel in de hoop ons te veranderen om betere mensen te worden.
Die rode draad uit zich in vele vormen. Een van de vormen is het ontwerpen van makkelijke natuur-en mens vriendelijke tuinen.

Space between

In recent years I have become more and more interested in the shift in our idea of ​​nature. In our current time, caring for the planet as a whole makes me focus more on sustainability and ecology.
The disappearance of flora and fauna affects me in particular.
So in my studio I try to find a balance between man and nature. And sometimes work takes on the function of a mirror in the hope of changing us to become better people.

This can result in many forms. One of the forms is designing man and nature friendly gardens.

Gitta Pardoel

A design for a new museum designed as an adventuras and surprising, cultural walk.
G
A
R
D
E
N
S

Design square, competition
Parasol in the garden, 2004