Studio paradijs-tuin
@
[]
Info
gitta pardoel
Picture Stories
Artistic Research
Stories

Space and Nature
Education
Gardens/Spaces
gitta pardoel | gitta.pardoel@mac.com | kvk: 27328142
Copyright 2019 gittapardoel | All Rights Reserved | Designed by gittapardoel | Algemene Voorwaarden
@
MusjesHuis, geschreven met passie voor onze musjes en de schrik dat ze in aantallen achteruit gaan.

2021
Tussen ruimte

Ik heb 30 jaar lang allerlei ruimten ontworpen. Huizen, tuinen, flats, parken, pleinen, vakantieparken, vliegveld, appartementen, scholen, hooibergboerderij, restauratie, interieurs, aula etc. Ik ben altijd geïnteresseerd in de beleving van ruimtes, onze perceptie en de identiteit van plekken. Landschapservaringen en bewegingen door ruimtes interesseerden me meer dan de onveranderlijkheid van gebouwen en objecten. Plaatsen en ruimtes vertellen verhalen en om ze te ontrafelen en te verdiepen ontwerp ik nieuwe lagen om zo een gelaagde ervaring van een plek te vormen.

De laatste jaren ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de verschuiving van ons idee van de natuur. In onze huidige tijd laat de zorg voor de planeet als geheel mij meer focussen op duurzaamheid en ecologie. Het verdwijnen van flora en fauna raken mij in het bijzonder.
In mijn studio probeer ik een evenwicht te vinden tussen mens en natuur. En soms krijgt het werk de functie van een spiegel in de hoop ons te veranderen om betere mensen te worden.
Die rode draad uit zich in vele vormen. Een van de vormen is het ontwerpen van makkelijke natuur-en mens vriendelijke tuinen. Verhalen over de natuur in onze leefomgeving en educatie.

Space between

I designed all kinds of spaces for 30 years. Houses, gardens, flats, parks, squares, holiday parks, airport, apartments, schools, haystack farm, restoration, interiors, auditorium, etc. I am always interested in the experience of spaces, our perception and the identity of places. Landscape experiences and movements through spaces interested me more than the immutability of buildings and objects. Places and spaces tell stories and to unravel and deepen them I design new layers to form a layered experience of a place.

In recent years I have become more and more interested in the shift in our idea of ​​nature. In our current time, caring for the planet as a whole makes me focus more on sustainability and ecology.
The disappearance of flora and fauna affects me in particular.
So in my studio I try to find a balance between man and nature. And sometimes work takes on the function of a mirror in the hope of changing us to become better people.

This can result in many forms. One of the forms is designing man and nature friendly gardens. Stories about nature in our environment or education.

Gitta Pardoel

We want to make the world greener
Private garden, 2021
By creating ecological gardens
By creating awareness
Picture stories
By education