MusjesHuis, uitgeverij Boekscout.
Te verkrijgen bij de Vogelbescherming, bij Boekscout en bij mij.
Boekscout: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11571

SparrowsHuis, Boekscout publishers.
Available at the Vogelbescherming, at Boekscout and at me.
Book scout: https://www.boekscout.nl/shop2/book.php?bid=11571
2020
For a period of 30 years I designed al kind of spaces: houses, offices, restauration and renovation, squares , parks and gardens.Canalhouse, Medemblik, 2006

Looking for connections from inside to outside and from outside to inside

Haystack monument, Aalsmeer, 2006
Aula, Zandvoort, 2006

Enlarging existing building and adapting towards the graveyard.
Chiropractic studio, Den Haag, 2006

Nature inside.
2006
2006
2006
2006
Presentation picturebook MusjesHuis at the library of the Hague
10-2021
Exhibition at Museo le Piccolo Cisterne, Italy
2016
Exhibition at Ins Blau art gallery, Germany
2016

Exhibition and Symposium, Xi'an, China
Silk route foundation
With Ramon Morales and Krzysztof Molenda.
09-2020

Exhibition and Symposium, Hamamet, Tunesia
Foundation Ensemble, with Ali Rashid
2019
Symposium Regancy artspace, Doha, Qatar
2016
Top 10 Illustrations!
02-2022
Symposium Hammamet in Tunesie.
A week working together with different artists. Curated by Ali Rashid.
To MusjesHuis
Al van jongs af aan heb ik enorme fascinatie voor planten, bloemen, vogels en vlinders. Het werd geen biologie studie maar een ontwerpstudie want ik hou ook veel van tekenen. Daarnaast ben ik kunst gaan studeren, eerst op de kunstacademie van Utrecht en daarna aan de universiteit van Leicester.

Sindsdien heb ik veel verschillende ruimten ontworpen waaronder ook tuinen, parken en pleinen maar ook kunst werken gemaakt vanuit mijn eigen studio. Sinds kort maak ik prentenboeken en gedichtenbundels.

Hoe wij als mensen de voortdurende veranderlijke werkelijkheid ervaren fascineert mij enorm als kunstenaar. Die ervaring wordt beïnvloedt door de werkelijkheid zelf maar ook door onze eigen zintuigen, ervaringen, emoties, gevoelens, herinneringen en kennis.
Ik probeer mijn eigen steeds weer veranderende kijk op de wereld vast te leggen, te vertragen, stil te leggen vanwege mijn behoefte te begrijpen wat er gebeurt.
In mijn werk leg ik die beelden vast in verschillende media, media die het beeld en het idee versterken. Zo manifesteert mijn werk zich in schilderijen, tekeningen, video's, installaties, gedichten en boeken. Meestal als multiples: beelden en teksten, verhalen, verschillende beelden tot elkaar en die met elkaar een verhaal vertellen en verschillende perspectieven laten zien tegelijkertijd.
Als rode draad loopt de natuur en onze houding tov de natuur als themas door mijn werk.

Ik heb in vele landen mijn werk geëxposeerd, Nederland, Duitsland, Marokko, Tunesie, Italie, China, Argentinie, Zweden.
Ook ben ik vaak uitgenodigd voor symposia in het buitenland. Ik werk als docent op de kunstacademie in Tilburg en geef les in tuinarchitectuur, naast mijn kunstenaarsschap.

Sinds 2020 combineer ik in mijn eigen studiokunst,tuin ontwerp en maak boeken met onderwerpen uit de natuur en maak ik vrij werk met een focus op de natuur.From an early age I have had a huge fascination for plants, flowers, birds and butterflies. It didn't become a biology study but a design study because I also like drawing a lot. I also started studying art, first at the art academy in Utrecht and then at the University of Leicester.

Since then I have designed many different spaces including gardens, parks and squares, but also created works of art from my own studio. Recently I have been making picture books and collections of poems.

How we as people experience the constantly changing reality fascinates me enormously as an artist. That experience is influenced by reality itself, but also by our own senses, experiences, emotions, feelings, memories and knowledge.
I try to capture my own ever-changing view of the world, to slow it down, to freeze it because of my need to understand what is happening.
In my work I capture those images in different media, media that reinforce the image and the idea. My work manifests itself in paintings, drawings, videos, installations, poems and books. Usually as multiples: images and texts, stories, different images to each other and that together tell a story and show different perspectives at the same time.
Nature and our attitude towards nature are themes that run through my work as a common thread.

I have exhibited my work in many countries, the Netherlands, Germany, Morocco, Tunisia, Italy, China, Argentina, Sweden.
I am also often invited to symposia abroad. I work as a teacher at the art academy in Tilburg and teach garden architecture, next to my artistry.

Since 2020 I combine art, garden design and make books with subjects from nature in my own studio and I make free work with a focus on nature.
2022
Landscapes, What is landscape? Watch out! Here is a good definition written by Ton Lemaire, a dutch philosopher:

At first glance, the word "landscape" seems to refer exclusively to nature, the rural, even the Arcadian. But on closer inspection it appears that traces of human presence can be found in almost all landscapes: almost everywhere one sees houses, an entire city sometimes or ruins; or else there is a walker, a farmer in the field, a fordable place, or a church tower on the horizon. So I may carefully conclude that indeed every landscape contains something of nature as well as of man. Now when I call all traces of people in the landscape "culture", I come to the conclusion that a landscape is a view of both "nature" and "culture".
Ton Lemaire, philosopher
Mediterranean garden 2020
Ecological garden 2020
2020
Plant design for studio Nest and the Township op Nijkerk
Party for insects, birds and other animals like the squirrel.
2022
Gardendesign for private dwelling
2022
2022
Sometimes I design a garden, as I was trained as a spatial designer and worked for decades in that field. Making the world greener!
Sometimes I design a garden, as I was trained as a spatial designer and worked for decades in that field. Making the world greener!
Sometimes I design a garden, as I was trained as a spatial designer and worked for decades in that field. Making the world greener!
Illustration. Art. Books
Gitta Pardoel
Books
About
@
Illustration
Art

stories, books and art inspired by nature

Looking for poetry in nature